قالیشویی در اصل عملی است که باعث می شود هر نوع آلودگی از فرش ها زدوده شود، این نوع شستشوی فرش به دلیل اینکه دارای قواعد و قوانین خاصی است دارای اهمیت زیادی است زیرا عمر فرش را بالا می رود، بخصوص اگر فرش ها دستباف باشند که نیاز داشته باشند با دستگاه های مخصوص شسته شوند، در اینصورت فرش کیفیت اصلی خود را حفظ می کند و تار و پود آن هیچ گونه آسیبی نمی بیند.این نوع شست و شو تنها مربوط به قالی و یا فرش نیست بلکه در یک کارخانه قالیشویی قطعا مبلمان ها و موکت ها و حتی پتو ها نیز شسته می شوند.

قالیشویی راگا ارزان ترین قالیشویی در تهران