سفارشات بعد از ۴۸ ساعت لول و کاور شده درب منزل تحویل داده میشود .

مجموعه راگا دارای تجهیزات روز میباشد که سرعت کار و کیفیت را دو چندان می کند.


شماره تماس های راگا :

دفتر مرکزی : ۲۲۵۱۰۰۴۱ – ۲۲۵۱۸۰۰۱

شعبه غرب : ۴۴۰۲۴۷۷۱ – ۴۴۰۲۴۸۸۱ – ۸۶۰۱۸۰۴۸ – ۸۸۵۶۹۷۲۸

شعبه شرق : ۷۷۷۳۹۴۴۷ – ۷۷۷۳۹۴۵۰ – ۳۳۸۳۵۰۷۱ – ۳۳۸۰۳۵۷۷

شعبه شمال : ۲۲۳۲۵۹۱۷ – ۲۲۳۱۴۵۱۴


به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید